ABC pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie z obsługi defibrylatora AED.

ABC pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z obsługi defibrylatora AED.

 

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej i sposobami jej udzielania.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 4 godziny lekcyjne.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Treści ogólne

– Regulacja prawna pierwszej pomocy.

– Wyposażenie  apteczki pierwszej pomocy.

– Rozmieszczenie apteczek i stanowisk pierwszej pomocy  na terenie Szkoły (do wglądu schemat organizacyjny).

– |Instrukcja obsługi defibrylatora.

2.  Algorytmy postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym i wymagającym resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

– ocena stanu nieprzytomności i ułożenie  w pozycji bezpiecznej i p/wstrząsowej (ABC resuscytacji)                                                   

– ocena oddechu i prowadzenie sztucznej wentylacji metodą usta-usta i przez aparat AMBU                                 

– prowadzenie resuscytacji krążeniowej (NZK)      

– przeprowadzenie reanimacji i defibrylacji na fantomie

– przeciwdziałanie wstrząsowi, postępowanie z poszkodowanymi którzy ulegli poparzeniu termicznemu, chemicznemu, udarowi cieplnemu, zatruciu, ukąszeniu, uduszeniu, utonięciu.

 

GRUPA SZKOLENIOWA: Chcąc zachować jak największą efektywność szkolenia, jedna grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 25 osób.

 

TERMIN, MIEJSCE, CENA SZKOLENIA: 

Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia.

 

CENA: 1000zł / grupa

 

* – jeżeli szkoła oświadcza, że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych i organizowane w drodze kształcenia zawodowego, szkolenie zwolnione jest z VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 29 ustawy o podatku od towarów i usług).  W pozostałym przypadku należy doliczyć 23% VAT.