LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 to najbardziej zaawansowana z dostępnych u nas pomocy dydaktycznych. Może być wykorzystywana zarówno do nauczania informatyki, robotyki, automatyki i programowania, jak i wspomagania nauczycieli w prowadzeniu atrakcyjnych zajęć matematycznych, fizycznych, przyrodniczych a nawet językowych. Szeroka gama dodatkowych materiałów edukacyjnych pomoże nauczycielowi w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć.

Korzyści dla uczniów:

  • z biernych uczestników lekcji przeobrażą się w naukowców, którzy budują, testują i poprawiają swoje projekty, by zwiększyć wydajność robota.
  • ponadto, zdobywają wiedzę techniczną, matematyczną oraz fizyczną, wykonując pomiary czasu, odległości i prędkości, szacując wielkości fizyczne i tworząc programy.

ms1

Korzyści dla nauczyciela:

  • prosta implementacja, dzięki samouczkom wspomagającym pracę uczniów i nauczycieli.
  • rozwiązanie pozwala, oprócz realizacji wymagań podstawy programowej, na doskonalenie takich umiejętności, jak kreatywne myślenie, rozwiązywanie problemów, współpraca oraz komunikacja.

ms2