Laboratoria Einstein dla dzieci od 6 lat

                             LABORATORIA EINSTEIN                                         LABORATORIA EINSTEIN            
                                   LABORATORIA EINSTEIN                               
 

Co to jest Akademia Einstein’a?

– Akademia Einstein’a jest to nowoczesna platforma edukacyjna, która daje nauczycielom nowe możliwości i inspiruje uczniów, zmieniając zajęcia z przedmiotów ścisłych we wciągającą przygodę z nauką. Łączy rozbudzające ciekawość eksperymenty z interaktywnymi ćwiczeniami multimedialnymi  i przyjaznymi dla użytkownika aplikacjami analitycznymi, działającymi na dowolnym tablecie i komputerze

 

Zalety Akademii Einstein’a:

– ciekawa forma eksperymentów oraz ćwiczeń z zakresu biologii/przyrody, chemii, fizyki, ochrony środowiska

– rozbudzenie ciekawości otaczającym światem

– świetna i angażująca zabawa

 
 
Poszukaj odpowiedzi, które zmienią świat. Wykonaj fascynujące doświadczenia!
 

Tematyka zajęć:

 •  Eksperymenty według czujników
 • Dopasowywanie wykresów ruchu
 • Pomiary położenia i prędkości
 • Prędkość
 • Ruch po równi pochyłej
 • Grawitacja
 • Zachowanie pędu w zderzeniach
 • Zachowanie energii w zderzeniach
 • Współczynnik tarcia
 • Trzecia zasada dynamiki Newtona
 • Działanie stałej siły na poruszające się ciało
 • Druga zasada dynamiki Newtona
 • Energia podrzuconej piłki
 • Popęd i pęd
 • Prawo Hooke'a: wyznaczanie stałej sprężystości
 • Ruch harmoniczny prosty
 • Energia w ruchu harmonicznym prostym
 • Wahadło proste
 • Wahadło fizyczne
 • Ciepło właściwe
 • Prawo Boyle'a-Mariotte'a
 • Ładunek wytwarzany przez tarcie
 • Przepływ prądu w wyniku dotyku
 • Ładunek wytwarzany przez indukcję
 • Materiały przewodzące i izolacyjne
 • Pomiary napięcia
 • Siła elektromotoryczna, napięcie i opór wewnętrzny
 • Charakterystyka rezystancyjna przewodu, żarówki i diody
 • Opór przewodów
 • Oporniki połączone szeregowo
 • Oporniki połączone równolegle
 • Oporniki połączone szeregowo-równolegle
 • Łączenie baterii
 • Pomiary ładunku na okładkach kondensatora
 • Ładowanie i rozładowywanie kondensatora
 • Pole magnetyczne magnesu sztabkowego
 • Pole magnetyczne w pobliżu przewodu z prądem
 • Pole magnetyczne cewki, część 1: pomiar B w funkcji I
 • Pole magnetyczne cewki, część 2: Pomiar B w funkcji x
 • Pole magnetyczne cewek Helmholtza
 • Pole magnetyczne Ziemi
 • Prąd indukcyjny a siła elektromotoryczna
 • Transformator
 • Kondensator w prądzie przemiennym
 • Rezonans w obwodzie RLC
 • Drgania tłumione
 • Pomiar prędkości dźwięku
 • Impulsy dźwięku
 • Dyfrakcja i interferencja światła