Lego WeDo

Zestawy WeDo 1 i WeDo 2 to gotowe rozwiązania edukacyjne o szerokim zastosowaniu. Na całym świecie WeDo wykorzystuje się w edukacji wczesnoszkolnej jako uniwersalną pomoc dydaktyczną. Idealnie nadaje się do przeprowadzania zajęć z nauk przyrodniczych, techniki, informatyki i matematyki, znajduje również zastosowanie na zajęciach związanych z rozwijaniem umiejętności językowych (np. ćwiczenie zdolności prezentacji, rozszerzanie słownictwa, odgrywanie ról).

Za zestaw WeDo 1 (9580) w roku 2010 firma LEGO otrzymała prestiżową nagrodę Worlddidac Award 2010 za innowacyjność, jakość wykonania i potencjał dydaktyczny.