AKADEMIA

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może …”

(Janusz Korczak)

 

W naszej Akademii uczniowie są nie tylko użytkownikami nowoczesnych technologii, każdy z nich jest poszukiwaczem przygód, odkrywcą i wynalazcą, dzięki naszym warsztatom staje się młodym konstruktorem, programistą, technologiem, naukowcem. To pierwszy krok w zdobywaniu zawodów przyszłości.

 

 

 

                          NASI INSTRUKTORZY                    

 

Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy i edukatorzy, nauczyciele, inżynierowie. To pasjonaci nowoczesnych technologii oraz nauk ścisłych. Praca z dziećmi i młodzieżą daje im wiele radości i satysfakcji.

 

                                     ZAJĘCIA                               

Nasze zajęcia odbywają się w przyjaznych warunkach, które pozwalają pobudzić w uczestnikach chęć uczenia się. Pracujemy w niewielkich grupach (maksymalnie 14 osobowych) dostosowanych do wieku, możliwości rozwojowych oraz predyspozycji uczestników. 

Dzieci pracują w zespołach dwuosobowych, dzięki temu uczą się efektywnej współpracy, kooperacji, respektowania przyjętych zasad i dyscypliny, doświadczają współzależności i współodpowiedzialności oraz doskonalą swoje kompetencje komunikacyjne.

Zwracamy szczególną uwagę na aktywizację wszystkich uczniów, co jest szczególnie ważne dla dzieci nieśmiałych lub wolniej pracujących. Jest to też świetna okazja do nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni.

 

                                   OFERTA                                  

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, ucząc kreatywności i logicznego myślenia, wykorzystując potencjał młodego pokolenia oraz nowoczesne technologie przygotowaliśmy ofertę zajęć dodatkowych.

 

KLOCKI ELEKTRONICZNE