CKK AKTIN

„Doskonaląc siebie inspirujesz innych ludzi …”
(M. Pasterski)

Szanowni Państwo,

Kluczem do podnoszenia własnych kompetencji zawodowych jest nieustanny rozwój. Proponujemy Państwu warsztaty i szkolenia, jako inspirację i zaproszenie do dalszego pogłębiania wiedzy i samodoskonalenia.
Odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez dyrektorów szkół oraz nauczycieli, Centrum Kształcenia Kadr Aktin podejmuje realizację kursów i szkoleń zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleń.


Centrum Kształcenia Kadr  Aktin to nowoczesna niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, która oferuje liczne szkolenia dla rad pedagogicznych, tematyczne warsztaty i kursy dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Prowadzone przez nas działania pozwalają na skuteczne i efektywne doskonalenie pedagogów. Istnieje możliwość zamówienia szkoleń i warsztatów  w naszym centrum, uwzględniając indywidualne potrzeby Państwa placówki.  

 

 

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI


Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, psychologów.  Tematyka oferowanych przez nas szkoleń podąża za zmianami w prawie oświatowym i prawie pracy.  Podczas szkoleń i warsztatów wyposażamy nie tylko w niezbędną wiedzę, ale i materiały, wzory dokumentów, scenariusze, które pomogą 
w organizacji codziennej pracy. Indywidualne konsultacje umożliwią uzyskanie porady 
w rozwiązywaniu bieżących spraw.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Szkolenia i warsztaty odbywają się w Państwa placówce. Istnieje możliwość realizacji tematów nie ujętych w ofercie, wg indywidualnych zamówień. W szkoleniu mogą brać udział nauczyciele z kilku przedszkoli. 

Zawodowe doskonalenie pracowników placówek oświatowych to nasza specjalność. Organizowane przez nasze Centrum Kształcenia Kadr szkolenia wspierają pracę pedagogów, nauczycieli i dyrektorów, pokazują nowe możliwości rozwoju i zachęcają do wyznaczania i realizacji nowych celów.  W ramach jednego spotkania doskonalimy umiejętności całej rady pedagogicznej. Biorąc pod uwagę, że każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne 
i wymaga indywidualnego podejścia, dostosowujemy program  do oczekiwań oraz potrzeb szkoleniowych placówki. Staramy się, aby nasza współpraca przynosiła zadowolenie i satysfakcję.


SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

Zachęcamy Państwa do wybrania tematyki szkolenia z naszej oferty, wspólne ustalenie tematyki i programu szkolenia zgodnie z Państwa wizją, taką formę doskonalenia, która będzie skutecznie wspierać Państwa placówkę. Prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowanych trenerów i ekspertów oraz praktyczna formuła zajęć gwarantują sukces. 
 
SZKOLENIA WYJAZDOWE

Wyjazdowa forma szkolenia zyskuje coraz większą popularność.  Połączenie tradycyjnego szkolenia z wyjazdem integracyjno-motywacyjnym wpływa na efektywność podejmowanych działań. Warsztaty tematyczne sprzyjają nie tylko zdobyciu praktycznej wiedzy przez nauczycieli, ale też pomagają zbudować zintegrowany zespół, wspólnie poszukujący nowych, twórczych rozwiązań i strategii edukacyjnych. Atmosfera wyjazdu integruje grupę. W czasie wyjazdu istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji, w zależności od potrzeb grupy oraz oferty regionu.  Zachęcamy do skorzystania z oferty wyjazdów szkoleniowych 
w wybranym przez Państwa miejscu i terminie. Oferujemy organizację szkoleń w ośrodkach wypoczynkowych w całej Polsce.

Tematyka szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów obejmuje najnowsze zagadnienia, czyli REFORMY OŚWIATY 2017/2018:

 

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDSZKOLI


NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ


NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NOWOŚĆ!!!


•    Nauczanie języka polskiego dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej
•    Nauczanie języka obcego dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej
•    Nauczanie historii dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej
•    Nauczanie matematyki dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej
•    Nauczanie biologii dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej
•    Nauczanie fizyki dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej
•    Nauczanie chemii dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej
•    Nauczanie geografii dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej
•    Nauczanie muzyki dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej
•    Nauczanie plastyki dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej
•    Nauczanie wychowania fizycznego dla klas IV-VIII według nowej podstawy programowej

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA W ZREFORMOWANEJ SZKOLE 


•    Nauka kodowania i programowania w edukacji przedszkolnej –  szczegóły: http://akademia.aktin.pl/nauka-kodowania-programowania-edukacji-przedszkolnej/ NOWOŚĆ!!!
•    Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej  –  szczegóły: http://akademia.aktin.pl/nauka-kodowania-programowania-edukacji-wczesnoszkolnej/ NOWOŚĆ!!!
•    Wykorzystanie klocków LEGO Education w pracy z dziećmi w klasach 1-3
•    Technologia druku 3D i modelowanie przestrzenne w klasach 1-3
•    Planowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych w klasach 4-7 z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej z wykorzystaniem Platformy Einstein 
NOWOŚĆ!!!
•    Programowanie w edukacji jako priorytet w nauczaniu matematyki i informatyki w klasach 4-7 NOWOŚĆ!!!
•    Wykorzystanie klocków LEGO Education w pracy z dziećmi w klasach 4-7 NOWOŚĆ!!!
•    Technologia druku 3D i modelowanie przestrzenne w klasach 4-7 NOWOŚĆ!!!

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ OŚWIATY


•    Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
•    Psychopedagogiczne aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni
•    Profilaktyka uzależnień od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych
•    Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? – współpraca pokolenia X,Y,Z
•    Rozkodowany uczeń – nauczyciel w strefie kodowania i programowania NOWOŚĆ!!!
•    Sztuka komunikacji we współczesnym świecie – szybki kurs poruszania się 
w cyfrowych realiach współczesnego świata
 NOWOŚĆ!!!
•    Rola szkoły w zapobieganiu używania przez uczniów substancji psychoaktywnych
•    Profilaktyka agresji w szkole

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 


•    Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkól jako jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 NOWOŚĆ!!!
•    Wspieranie ucznia w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjnych NOWOŚĆ!!!
•    Planowanie kariery zawodowej ucznia NOWOŚĆ!!!
•    Warsztat szkolnego doradcy zawodowego NOWOŚĆ!!!
•    Zawody przyszłości – trendy NOWOŚĆ!!!
•    Efektywne poszukiwanie pracy NOWOŚĆ!!!

 

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ


•    Pomoc w sprawdzeniu i opracowaniu dokumentacji szkolnej
•    Ewaluacja pracy szkoły/przedszkola w świetle nowych wymagań 
•    Modyfikacja zasobów szkolnych w oparciu o reformę oświaty


PRAWO I ORGANIZACJA NA CO DZIEŃ


•    BHP szkolenie okresowe dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
•    Pierwsza pomoc przedmedyczna
•    Prawo oświatowe dla nauczycieli w kontekście reformy NOWOŚĆ!!!
•    Organizacja zreformowanej pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym  NOWOŚĆ!!!
•    Bezpieczeństwo w szkole/przedszkolu – szkolny system bezpieczeństwa w placówce 
•    Normy a bezpieczeństwo w placówce
•    Bezpieczeństwo podczas wyjść i wycieczek szkolnych 
•    Procedury postępowania w razie wypadku w placówce
•    Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zaniedbywania lub przemocy wobec ucznia w domu rodzinnym z uwzględnieniem odpowiedzialności nauczycieli i placówki

 

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA


•    Autorytet współczesnego nauczyciela
•    Zmotywowany nauczyciel w obliczu reformy oświatowej NOWOŚĆ!!!
•    Asertywność – potrzebna od zaraz!

 

PROBLEMY WYCHOWAWCZE


•    Depresja młodzieńcza i metody radzenia sobie ze stresem
•    Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
•    Nagrody i kary – aspekty psychologiczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym