Aktywna tablica


 

Zapraszamy do skorzystania z oferty przygotowanej przez firmę Aktin w ramach programu Rządowego „Aktywna tablica” na dofinansowanie zakupu nowoczesnych technologii. 

Pomagamy szkołom oraz organom prowadzącym w doborze optymalnego sprzętu możliwego do zakupu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Obszary dzialania:

  1. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe *) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  2. Szkoły i zespoły Szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
  3. Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

*) w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego.

 

Ważne terminy:

W 2017 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie Ado 31 sierpnia br., a organy prowadzące do wojewodów  – do 15 września br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

 

Aktywna tablica”

14.000 zł dofinansowania dla Twojej szkoły

 

Skontaktuj się z Nami:

tel/fax: 32 786 05 05

INFOLINIA: 801 000 122

email: aktin@aktin.pl

Wyślij formularz, a nasi konsultanci skontaktują się z Państwem: 

 

POBIERZ WNIOSEK:

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica 

http://akademia.aktin.pl/wp-content/uploads/2017/08/wniosek-dyrektora-szkoly-o-udzial-w-programie-aktywna-tablica-2.doc

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

http://akademia.aktin.pl/wp-content/uploads/2017/08/wniosek-o-udzielenie-wsparcia-dla-organu-prowadzacego-1.doc

 

Prawo:

Treść uchwały – program Aktywna tablica  http://akademia.aktin.pl/wp-content/uploads/2017/08/rm-111-116-17-obieg-uchw.-nr-108-rm-z-2017-r.-program-aktywna-tablica.pdf

Dziennik ustaw http://akademia.aktin.pl/wp-content/uploads/2017/08/D2017000140101.pdf

 

Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli

„ Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej”

 

Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej – moduł I 

https://aktin.pl/metodyka-wykorzystania-tablicy-interaktywnej-modul-i-5441

 

Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej – moduł II

https://aktin.pl/metodyka-wykorzystania-tablicy-interaktywnej-modul-ii-5442

 

Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej – moduł III

https://aktin.pl/metodyka-wykorzystania-tablicy-interaktywnej-modul-iii-5443